Nusja e Lidhur Mbrapa Kerrrit Dhe Duke Ngrehur Zhag, Adetet e reja 2012

nusja e lidhur mbrapa kerrrit dhe duke ngrehur zhag,