Prodhohet Makina e Parë Model Shqiptar, Made in AL

Prodhohet makina e parë model shqiptar

  made in Albania
Shpikja vjen nga Cërriku