Magjupi imituesi i kujt ja merr menja ?

Magjupi imituesi i kujt ja merr menja ?