Nitrogjen i lenget + 1500 topa ping-pogu ...shikoni cfar eksplodimi!