Plaka energjike, ku edhe pas luftes e permend Jugosllavine ahahah! VIDEO

Plaka energjike, ku edhe pas luftes e permend Jugosllavine ahahah