View restaurant where everything is cardboard ...

View restaurant where everything is cardboard ...Brenda parkut kreativ Carton King, tavolinat, karriget, dekorimet – të gjitha janë nga kartoni.Nëse prishni diçka, nuk jeni të detyruar që të paguani asgjë shtesë, sepse gjithçka mund të riciklohet dhe të ndërtohet përsëri..